Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 160 -
Met duiven voor haar reiskales;
En nog dat olijk boevenfluk,
Die bron van zoo veel ongeluk,
Die jongen, die zoo kokermuilt.
En, of by lacht, en of by huilt,
Ze lelijk acbter 'tmouwljen beeft,
Ook overal veel opfpraak geeft.
En, zoo ik 't ronduit zeggen moet,
Zijn pijlen flijpt in menfchenblocd.
Ik weet ook dat de jonge lién
Nu hedendaags zoo naauw niet zien.
En dat bet tbands geen meisjcn fcbaadt,
Al raakt ze een weinig op den praat.
Al gaat ze een bceijcn voor galand,
Al beeft ze er twintig aan de band,
En wisfelt ook zoo nu cn dan
Van serviteur of linkerman;
En dat uw huis niet ledig flaat,
Schoon de een of ander u verlaat:
Want gaat er eens ccn dolle kop,
Straks vindt ge wcêr ccn* armen Fop,
Aan wien ge wijs maakt wat gc wilt,
Die wcêr by u zijn* tijd vcrfpilt.
Genoeg! Gy zijl een lieve meid,
Vol leven, vol bevalligheid,
Vol geest, vol vuur, cn vol talent,
En nog zoo'n ander woord in ent,
Gy weet Ic leven; kleedt u wel;
Gy danst volmaakt; verftaat het fpel;
Borduurt cn tcckcnl; maakt filet;
En vangt de hecrijcns in uw nel;
Gy zingt gelijk een Nachlegaal;