Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 36 —
Gy, Zondaap, middelpunt van dwaasheên en gebreken!
Gy durft van de Almacht dan , en wat Haar waard zy, fpreken ?
Gy weigert Gods genade uit dartlen overmoed.
Om dat Hy ze u verleent ten prijs' van Jezus bloed ?
V^erdwaasden! leert in God zijne eigenfchappen loven,
Maar beur volkomenheid de glorie niet ontrooven !
Yereenigd zijn ze in Hem. Hy is barmhartig, ja,
Maar Zijn rechtvaardigheid houdt ftand by Zijn gena.
Gij, ftervling, moogt in de eene eene andre deugd verkrachten ;
Heur famenhang in God gaat boven uw gedachten.
In Hem beftaat geen deugd die eene deugd weêrltreeit.
Wat oordeelt ge over God, vcrmeetlen, zwijgt en beeft !
Genadig zijt ge, o God! Gy biedt ons zelf verzoening:
Maar die verzoening-zelv geeft aan Uw recht voldoening.
Genade ftraft by U: rechtvaardigheid verfchoont.
De fterveling hoont Uw recht, die Uw genade hoont.
Gy, driewerv' heilig God! zoudt Gy de zonde dulden?
Gy ongevoelig zijn voor 'smenfchen gruwbre fchulden ?
Kan, wat Uw heiligheid, Uw rechtheid wederftaat.
Ooit ftrafloos zijn by U, die alles gadeflaat?
Hy lastert, die 't beweert. — Gaat, Zondaars, leert vergeven.
Scheldt hun de fchulden kwijt die tegen u misdreven!
God-zelf vergeeft u — ja : maar 'tis om Jezus bloed!
Hy nam het aan voor u, voor hem die u misdoet.
Ja, .Tezus leed voor hem. Voor hem liet Hy zich flachten.
En zoudt ge Jezus bloed niet algenoogzaam achten.
Of bidden dat die God, die 't, u ten heil, ontfing.
Dat bloed verwerpen zou voor eenig' fterveling?
Neen, neen, beleedigden! geen wraak bekruipe uw harten.
Door Jezus bloed genet. Vergeeft om Jezus fmarten!
Geen recht is 't, zucht tot wraak, wanneer gy haakt naar ftraf.
En inbreuk op Gods recht, die u verzoening gaf.