Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 3ä —
Hoe, zou de Alniaclite God zicli onzer niet onli'ermen?
Ons, lot zijn dienst gevormd, niet hooren als wy kermen?
Waartoe dan door 't heelal zijn macht en majesleiL
Voor 't reed lijk Ichepllendom ter lerging uitgebreid?
Waartoe den mensch gevormd en hem den trek gegeven,
Om 't Wezen dal hem ichiep Heeds naderby te 1'lreven ?
By de onmacht tot het goed een kennis iiigeftort,
Waardoor hy voor zich-zelv' gel'taag veroordeeld wordt?
Hoe! H pronkfluk van Gods hand, van ongelijkbre waarde.
Dit wierp zijn Maker weg, verachllijk weg op de aarde?
Met vatl)aarheid bedeeld voor Englen heilgenot,
Maükt Hy zich-zelv' den mcnscb niet kenbaar als zijn' God?
Verbonden, zijn gedrag naar 'sScheppers wil te riclitcn,
Verwaardigt Hy hem zells geen kennis van zijn plichten;
Maar eischt, dat in den 1'laat der blindlle onwetendheid.
Zijn reden zonder gids hem lot de waarheid leid'?
Neen, ftervling! neen, uw God moest u den wil onlbouen.
01' zeil het geen Hy wil en van u eischt, ontvouwen.
ISeen, neen! Uw Schepper was geen Dwingland. Verr' van hem!
Hy riep u tot zijn dienst met eigen kenbre flem!
Hy leerde u, Hem als God, als Heer, en Schepper eeren!
lly leerde u, 't geen Hy-zell", en Hy-alleen, kon leeren,
En eischle voor 't bevel van zijn' geducbten mond
Gehoorzaamheid en trouw — die gy balddadig fcbondt!
Kccbtvaardig, grimmig God ! Wie thands, wie durlt het wraken,
Indien Ge ook hen verzaakt, die ü, hunn' God, verzaken!
Maar neen, Gy Itralt en redt: Gy biedt verzoening aan!
jGy i'chenkt ze, en 'l is de mensch, die 'taanbod at durlt liaan,
Ipic d'alval, dien hy boet, en levenslang moet boeten,
^'ernieuwl, om in zich-zelv' naar Uw bevel te wroeten,
Zijn' God begrijpen wil, en naar zijn onverfland
' Geleid zijn op den weg naar 't Hemelsch Vaderland!