Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— —
k Ben zalig in mijn hoop! — Gy rooft my die, Ontmenschtc!
Gy rooft me in deze hoop mijn zielrust, al mijn vreugd,
£n aan de maatfehappy den grondflag van mijn deugd!
k Doe wel; en 't is my zoel, voor andren zelfs te lijden:
Mijn Heiland leed voor my, om my van ftraf te vrijden.
Wat wonder, zoo mijn ziel van dankerkentnis blaakt;
Wal wonder, zoo ze om Hem zieb-zelv en de aard verzaakt. —
Hy die mijn weldaad vraagt, verdient hy wel erberming? —
Ach! wat verdiende ik-zelf van Jezus voor ontferming! —
lijn naafte haat my licht, en loont my goed met kwaad.—
Ach! Jezus ftierf voor my en 'k heb hem ook gehaat! —
Gaat, neemt dien Heiland weg, zijn lijden, zijn verzoening,
jy neemt aan 't weldoen-zelf en prikkel en voldoening:
De zachtfte liefdeplicht wordt onverduurbre dwang;
[)c braafheid, huichlary; het weldoen, zelfbelang.
[)e ftem der menschlijkheid moog zich in 't hart doen hooreii;
Vergeefs! een fterker ftem zal ras heure infpraak fmoren :
t Belang, geen ander doel dan eer of eigenbaat,
ieftiert ons, als hel hart voor geenen Heiland (laat,
5n kan ons H fnoodsl vergrijp een vluchtig goed verkrijgen,
icweten, menschlijkheid, en eer, en braafheid zwijgen.
Beproeft u-zelven flechts, en onderzoekt uw hart.
Wixl drijft u, 's naaften heil te koopen voor uw fmart?
t Natuurrecht ? Kan Natuur, een naam, die niets beteekenl,
herbinden lot een daad die ge onverfchuldigd rekent? —
)f is H een blinde trek die in den boezem ligt,
Vaarin ge de oorfprong ftelt en 'l kenmerk van den plicht?
laak dan de Hebzucht deugd, fticht tempels en altaren
lan Heerschzucht, Zelfbelang; laat deugd en braafheid varen!
)an zy de Wellust deugd, de Gramfchap, en de Wraak!
rol dezen drijfl u H hart, getrokken door 't vermaak.—
w. bilderdyk» xix. 3