Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 122 — '
Dat hart, waar in gy aangebeden,
Gy, beeld van Gods volkomenheden ,
Als in een' reinen tempel woont!
O Wellust van d'oprechten braven!
Zijn fleun, zijn heil, zijn hoogfte goed!
Gy zaligt geen verachte flaven :
Gy vordert vrijheid, eer, en moed.
De Vrijheid, voor u neérgebogen.
Verheft zich tot dat Alvermogen,
Dat allen weêrftand Haat in band:
De moed, aan uwe toorts onlftoken.
Doet de eedle borst van ijver koken
Yoor Godsdienst, Deugd en Vaderland:
En de Eer ontfangt geen lauwerkranfen,
Omftraald met Goddelijke glanfen.
Dan, eerst geheiligd door uw hand.
W^at zie ik — ? Hoof, en Moord, en Slachting,
Bedropen met onnoozel bloed!
Wat zie ik—? Oneer en Verachting,
Die met den worm in d'aardhoop wroet!
Iloe! zy! zy plondren lauwerblaaren!
Zy drukken ze op bebloede hairen.
Door 's Hemels blikfemvuur gezengd !
Zy Irachten de Eer haar kroon te ontrukken.
Door fchitterende gruwelftukken.
Die de Almacht, ons ter ftraf, gehengt!
Ach! 't is vergeeffch, hun hoofd te lieren,
De vloek verfchrompelt hun lauwriercn;
Zy zijn met fchuldloos bloed befprengd.
Kniel, Wareld, kniel voor gruwbre fnooden