Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 121 — '
liaar infpraak in dc borsl bedwingen
En fiiood verbergen door H gelaal!
Laat, laai zy in bun dwaasheid wanen,
Dal, fmoorl bun boezem zucht cn Iranen,
Geen fchuldig voorhoofd hen verraadt !
7y hooren, fiddren, zwoegen, beven.
En vloeken ccn wanhopig leven.
Dal in uw foltering vergaat.
O onontwijkbrc follcrpijncn!
O vlijmende angel van H verwijl!
Hier baal nocb purper nocb robijnen ,
Daar gy hel ingewand doorfnijdl.
Vergeefs in 't zachte dons gefcholen!
Dal dons onlaerl in gloénde kolen!
Vergeefs in wijn en lust gebaad!
Dc wijn wordt edik op de lippen,
De wellust durfl in 't harl niel glippen.
Waar in uw fchrikbre gecsfcl daal.
Vergeefs naar 'l gruwzaam graf gevloden!
Uw flem doordringt dc rnsl der doodcn;
Niels, dat uw wonderkracht weérftaat!
Maar is 'l alleen in donderflagen,
Geweten, dat gy tot ons fpreekt?
Alleen in flormende onweervlagen.
Waar in gy euveldaden wreekt?
Neen, werktuig van de Hoogfle Goedheid,
Vervult gy 'thart met hemelzoelheid.
Dat u gehoorzaamheid beloont;
Dat, niet weórfpannig aan bevelen,
Die God door u ons meé doet dcelen,
Zijn heiligheid niel roekloos hoont;