Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 114 — '
Verheft, verheft u uit ons midden,
Ën dwarrelt niet in aardfctte lucht!
Veracht de lof, cn rukt in 't fleigercn,
Al wie zich aan uw zangen weigeren,
Huns ondanks met u in uw vlucht!
Houdt aller tiartcn in uw handen!
Doorwoelt, doorwroet onze ingewanden!
Behcerscht verbeelding en verfland!
Kneedt, kneedt onze inborst met uw vingeren!
Leert van Jupijn den blikfcm llingcrcn,
Maar zet er zielen mcê in brand!
^t Gemeen moog vruchtloos naar den hoogcn
D Harend Irachlen naleöogcn,
't Gcvoele u in 't gefchokle hart!
Het ween', het lach', het gloei', hel ijze
JVaar dal uw zangloon dalc of rijze,
Of zink' in onbcwccgbre fmarl!
Het haat', hel minn', het zclt' zich open,
Het krimp', naar 'l onweèrflaanbre nopen,
Der gcesfcl daar uw hand mcê zweept
En licbb' gevoel, noch wil, noch leven,
Dan die 'luw zangloon weel Ie geven,
Die 't in zijn golving medcfleept!
Dil, Dichters, heet dc harp befpelen
Mcl floutcn, meeflerlijken zwier!
Dit heet, voor licnijk ooreiïflreelcn,
Dc zielen aan zich-zelfs onlflelen!
Dil heet, aan 't menschlijk hart bevelen t
Dil vocgl dc Vaderlandsche Lier!
Siet daar de Dichtkunst in beur luifler,
O zangers van mijn Vaderland!
necml noch banden aan noch kluifler,