Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
De Ongodisten.
llDant mtiißii on^ öcrtc on§ ücroDröecIt/
mct} ban on^ ijccte/ en fyx ttcnt iiUc hingen.
I JOANN. IM: 20.
Der Ongodisten macht trekt famen: berg en dal
Weergalmen wijd en zijd van hun triomfgefcbal!
Geweld en overmoed, verachting en befpolling.
Zie daar de wapenen dier lïelfche iamenrotting,
Die Gods beloHenis, zijn onverwrikbaar recht,
En in het Zoenverbond heur eigen heil bevecht.
Verblinden! gy die waant door 't ft offen op een reden,
Die ge onderdrukt en fmoort, Gods blikfems om te fmedon.
En, als ge uwe oogen (Uiit, op vaster grond te ftaan!
Wat wilt ge? HWis verderf herroeploos ondergaan?
Welaan dan! 't Is uw wil. Dc Godheid uit den boogen
Uoept, trek u van den rand met teedcr mededogen;
Vergeefs! gy ftort u-zelv' moedwillig in de kloof
Die voor uw voeten gaapt, voor Heur vermaning doof.
Doch waarom H fchuldloos Volk, dat hier langs klip en doornon
De Jammerdood ontvliedt op 't fpoor der Uitverkoornen,
In hunne eenvoudigheid wreedaartig meègefleept.
En door geweld of list naar 't pad der Hel gezweept.^
Laat, laat dit Volk hunn'God , huun* Heiland , bun vertrouwen ,
Hun hoop, hun liefde cn troost, hun zaligheid bchouen.
Ontrukt bun 'tanker niet waar al hun rust aan hangt!
Of kan 'tde helfche neep der Wanhoop die u prangt