Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 85 — '
»Hei krielt van knapen, die, als wy,
Waar leven op den boer; (*)
Ik weel er honderd en nog meer;
Die heb ik aan mijn fnoer.
»Vereenen we ons! Zijdy ons Hoofd;
En met vereende hand
Dan 'l rijke Holland kaal geplukt.
Beroofd, en platgebrand!" —
»Te droes, zegt Kobberl! wel bedacht!
En, winnen wy hel Land:
Dan wil ik Graaf van Vriesland (f) zijn:
Een kolfjen naar mijn handl" —
(*) Op dm klap loopen, is eigenlijk: op het geen de Lazarus'
klap of klep opbrengt: dus bedelen, fchooien. Op den 6oer loo-
pen, leven, of teeren, is 't platte land berooven. Echter zijn
beide fpreekwijze reeds zeer oud met elkander vermengd,
(f) De Vlamingen noemden Holland toen Vriesland. Van
daar dat zy Kobberl toen hy Voogd van Holland was de be-
naming van de Vries (als ware 'l, de Hollander) toevoegden.
Zoo noemen de vreemden nu Gelderland, Overijsfel, Vriesland,
met den naam van Holland; en als een Overijsfelfche boer
in Duitschland zijn vcermengde en meer dan half W^estfaal-
fche wanfpraak uitkraamt, zegt men daar, dal het Ilollandsch
veel van hel platduilsch beefl! — Bij ons zou deze Held ze-
kerlijk Robbert de Vlaming moeien heelen: gelijk hel de aart
van onze Natie is, naar den aart der Christelijke Liefde an-
deren altijd uitnemender dan zichzclve le gelooven, zoo heb-
ben we deze als allerlei andere zotheden, (blaaskakerijen en
valsehheden daar onder) gewillig in onze Historie aangenomen
cn thands dient men er by le blijven, wil men elkander verflaan.