Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 59 —
Dccs d'armring aan 't gewricht; maar geene ziet liet wapen.
Of acht het als ccn gift voor 's Konings rustingzaal.
Achiilcs hand alleen vergrijpt zich flraks aan U staal,
ün doscht hel aan den arm, cn ziet met vjammende oogen
n 't rond. Men ziet zijn borst cn vooi hoofd zich verhoogen.
Zijn fchoudcrs rijzen, cn zijn hair tc berge ftaan!
Su grijpt dc zelfde drift dc kooprcn krijgslromp aan,
n blaast den zegeloon der wakkrc Myrmidonen.
)>,Wccs welkom! wees gegroet, o roem der Heldcnzonen
Uoept thands Ulysfcs, roept zijn Älcdezcnding uil)!
Wees welkom Pelcus kroost, cn Thctis Godenfpruit!
Thands kennen wcu! —Vaar voort cn doedcn krijgsloon daveren!
Wel voegt hy by 't gebricsch van Fl laas oorlogsdravcren I
ja, voeg dccs ftalen helm by dccs uw' beukelaar:
t Was Tbcfcus wapcnpronk, hy voegt Achiilcs bairl
)ank, hemel, 't noodlot is vervuld en doorgebroken!
Achilles is herkend, thands wordt Euroop gewroken!"' —
De Koning flaat verbaasd. Zijn Dochter, aan zijn' voet
Scérflorlcnd, badende in ccn'fchrikhrcn tranenvloed,
Dmhclst zijn knicn, Irachl, maar heeft geen kracht te fpreken!
)e maagden, wijd in H rond, bcflervcn en vcrblecken!
ly ziet Amfryzc — neen, Ibands gccnc Amfryzc meer,
ly ziel Achilles, fier cn blinkende in 't geweer,
in, als een Godheid uil dc wolken afgevallen;
En hoort den wapenkreet nog in zijne ooren knallen.
Su trekt zijn Dochters rouw, dan 's Jonglings edel fchoon
Zijne aandacht, en hy bccfl, en zuizcit mcl zijn' throon.
Nu buigt dc Jongling 't hoofd voor d' ongcwisfcn Grijze!
»,Mijn Vader (roept hy uit) vergeef aan uwe Amfryzc,
Zoo ze u dus lang misleidde! Een onbedwingbaar lot
Vcreischlc't. 'kZwichitc, ó Vorsl, maar't wasvoor meer dan God.