Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
55 —
De olyffpruit in de hand, langs liof- on lompeltrappcn,
En brengen Scyros Vorst der Griekfchen Helden groet,
Die Paris darlle vlam gaan blnsfcben in zijn bloed.
De grijze Lyeomeed ontlangt bet Krijgsgozantfcbap
Met de eer en plocbtigbcid, aan 't Grieklcbe bloodverwanlfchap
Verfcluildigd, dat met bom in Huis- en Haardgoon deelt,
Onwraakbaar Godenbloed, uit Tanlalus geteeld 1
Dc Fccstvlam blaakt en licht, men fprcnkclt lovende ader
En wijn on lamm'rcnbloed aan d'algcmccncn Vader,
En fpreidt de ïafelkocls met goud cn purperpracht.
I Dc disclit buigt in cn kraakt van lamm'ren verscb geflacht,
I En runderlendcncn, gefchrocid by de outervlammcn,
En halve vaarzen cn geheel gerooste rammen.
De frisfche waasfem der gezwollen malfchc fpier.
Van voedzaam fap vervuld en levensgeest en vier.
Stijgt geurig opwaart, en verkwikt het hart van Goden
lEn mcnfchcn, met den walm der verfchc tafclbrooden,
[En zachten Sciroswijn, gewonnen op dc kust.
jMcn fpijst, dc Feestzaal juicht en davert van de lust.
IDc Uijksprinfcs verfchijnt, omfluwd van haar gefpelen,
iGcrecd, don vreemden *t hart door dischmuzyk tc ftreelen.
IZy naakt (Achilles aan beur zijde), zet zich ncér,
|En vaardt dc Cyler aan op UKoninkIjk begeer.—
5y zong. Een tccdrc drift werd mccficr van dc harten.
Maar, als doorfmollen met een' zweem van fombre fmarten.
l'tWas als dc fchittring van ccn lonkend maagdlijk oog,
Maar worfllcnd met ccn Iraan die 't fiddrend ovcrioog,
ft Klonk fchoon maar aaklig. 't Trof den boezem van den Koning.
kMijn Dochter (fprak hy), neen! ccn volle vrcugdbctooning
betaamt ons in dit uur van gastvrij feestgenot.
Men picnge aan Majaas Zoon cn 's hemels Oppergod!
5lcl gy dc Cyther aan uw hartvriendin in handen!
Icrftcl ze in uwe plaats de blijdfchap in dees wanden!