Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 42 —
Bezwijmt: de Held ontroert: hoe zich zijn hort verpijne,
Onwillig flort een traan van weemoed langs zijn wang.
Hy voelt zijn horst geprangd, en weet niet wat haar prang
»,Geef, Hemel, roept hy uit, op dezen dag van zegen,
Dat onze dankbaarheid uw gunflen op moog wegen;
En dat geene aakligheid in 't Iwijlelbaar verfchiet
De weldaad ons vergal!' die uit uw handen vliet!
Neem Adelijnes eed, neem haar gelofte en trouwe.
Neem ook de mijnen aan, die ik U heilig houe!
U olTren we onze min! Zy, onder 'I Sluierdoek;
Ik onder H Krijgskuras, waar ik den dood in zoek."'
I8O0.
Lucretia.
verhaal.
Rutulie bezweek voor 's Tybers zegevaan :
Reeds zag men de Adelaars op al heur fterktens ftaan :
Thands hield de Roomfche macht de Hoofdftad ingeflotcn.
Geen wapen blonk er meer, geen pijl werd afgeschoten;
Geen bloed bezoedelde het platgetrapte veld:
Maar dellfpade en houweel in 's gravers vuist gekneld.
Hield plaats voor 't Oorlogszwaard. Trompet cn moordkreet zw
En Legervest en Burcht, die daaglijks hooger ftijgen, (gei
Slaan om de veege ftad en onderkropen' wal
Een' nieuwen buitenmuur, die haar verplettrcn zal.
Nu zweeft de rust door't kamp der Roomfche Keurelingen!
De bekers klinken er voor 't klaatren van de klingen;
En fpel en feestgedruisch met al de dartelheen
Der Vrede, menglen zich met d'Oorlog onder een. —
De wakkre Sextus gaf een deel der Legergrooten
Een maaltijd, waar de wijn by ftroomen had gevloten.