Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 40 —
Wie ooit Hwi" hand verhrcek\ hy heeft mijri' vloek te fchroome%.
H Verraad, de moord, rijst op! hy zal dien niet ontkomen.
Ik zie, ik zie de ƒ peer zich ploffen in mijn hart!
Hy JS-rft, de wraak ten prooi, en gy vergaat van fmart!
Acli! nimmer flond dil lol zoo gruwzaam voor mijne oogen.
Beef, Floris afkomsl! beefl en zie mijn harl bewogen!
»Dit, dil ontbrak er nog aan al mijn ongeval!
O Bidder — 'k beef op 't woord betgeen ik uiten zal.
Ja, 'k min u; 'k min u, niel als de afkomst van een* Broeder
Als een*, by wien my *t bloed de plaats beflemt van moeder;
Neen! als Verlosfer— aeb! by *t ftormend drillgewoel.
Heeft daar de weldaad deel in H gene ik voor u voel!
Neen, 'k min u als den Held, in wiens volkomenbeden
Mijn ziel zieb-zelv verliest, met oordeel, barl, en reden.
Ecn opdag van uw oog doordrong my met ecn' gloed.
Die bier, die in dit barl met Hclfcbc dolbcid woedt,
'k Aanbid u, ja nog meer! Ik wenscb voor u Ie flcrvcn.
'k Erken de wraak der Hel. Maar doe my dit verwerven!
Geef my mijn' kerker weêr, mijn' boei, cn flavcrny.
En koom een noodlot voor, dat u verplet door myl"
»,Onnoozlc, fprak de Held! ik zonde u hier begeven!
Ach! 't noodlot waar tc fchoon, voor u Ie mogen fncven!
Verdenk mijn' boezem van die lafheid niel. Mevrouw.
Ik zweer — 'k herhaal mijn'eed — ik zweer u ecuwig trouw
Laat andren in hun min eene aardfche vreugd genieten;
Ons doe ecn zuivrcr vlam in wellust famenvlielen!
Ja, fmaken we op deze aard (wat is ons 't woord van Echt!
Die hcmelzalighcid, Gods Englcn toegelegd!"'
Zoo fpreekt hy. 't Krijgsgerucht vernieuwt zich in zijne oorcE
Het gruwzaam Allah klinkl en davert door dc toren;