Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 30 —
Die naam, omzet met diamant.
Uit vrouwlijk hair geweven ,
Blonk heerlijk aan heur vinger uit.
En deed den Uidder beven.
»»O Hemel (zegt hy), zie ik wel!
»»Wat moet mijn hart vermoeden!
»»Die naam, dit blond, dit fchittrend hair...!
»»Mijn God, wil ons behoeden!
»»Prinfes, wie zijt gy? Spreek, ai fpreek!
»»Wat ftamhuis fehonk u 't leven?
»»Is Hollands Graaf uw bloedverwant?
» »Draagt Scbotlands throon uw Neven ?
»»'k Herken een Moeder in dit hair!
»»De moeder van mijn' Vader!
»nAch! zoo ze ook u den oorsprong j^af!
» »Verklaar my 't raadfel nader!
»»Helaas! ik zag gelijken ring,
»»Als een der dierfte panden;
»»Gedragen aan mijns Vaders band;
»»Ontfangen uit haar handen!"
»Prins (zegt zy) — ! 't Vreemd verhaal is lang.—
»Maar, 'k zal u niels onlhauen
»Van 't geen uw ongeduld begeert:
»Gy hebt mijn ganlsch vertrouwen.
»Duld echter, eer ik my verklaar,
»Dal zy die u verzeilen,
»Dit oord en ons vertrouwd gefprck
»Voor 't luislren veilig ftellen.