Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 49 —
»»Aan Hem, wien de onfchuld dierbaar is
»»Aan Hem behoort die eer!
»»Mijn leven leg ik, waar gy 't eischt,
»»Aan uwe voeten neêr.
»»Gy echter, die mijn* wandel kent,
»»Doorzoek uw eigen ziel;
»»En vraag, of ooit een menschlijk hart
»»Zich dus op eens ontviel?
»»'k Gevoel, dat me alles, alles doemt:
»»Ik onderga mijn lot.
'»»Gy, wat uw Echtbond ook verbrak,
»»Geef gy den dank aan God!"" —
»Hoe!" zegt hy. — »»'k Heb genoeg gezegd.
»»Heb deernis met uw Bruid!
»»Mijn hart bezwaart geen naberouw.
»»Gy, fpreek mijn vonnis uit.""
Hy'gaat. De brave Potifar
Is hevig aangedaan.
»Ach (zegt hy)! met haar opgevoed! —
»Haar fchoon te wederftaan! —
»Vergeefiijk, hemel, waar *t vergrijp!
»Maar, aan zijn' Heer verloofd! —
»Dit — fchoon mijn hart hem fparen wou,
»Ja, dit, dit kost hem 't hoofd.
»Licht heeft zy-zelv zijn vlam gevleid!
»In 't heimlijk hem bemind! —
»Hy, jongling vol van bruifchend bloed!
»Zy, naauwlijks meer dan kind! —