Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 18 —
Die fchoonbeid leêrder aan uw ziel
In dees uw* ouderdom,
Dan die by H dartle vuur der jeugd
Uw frisfehe borst ontglom!
Daar biedt men Jozef aan zijn wraak,
Met ketenen belaän.
»Verwaten (roept hy) beef, ja beef!
»Uw ftraf is niet Ie ontgaan!
»Ontmenschte roover van mijn heil,
»Die dus mijn gunst beloont!
»Waar, waarom uw' verfoeibren aart
»Niet openbaar getoond?
»Waar, waarom, als een vuige flaaf
»Uw* moedwil niet geboet,
»Maar my in 't dierbaarst aangerand,
»In '1 onwaardeerbaarst goed?
»Ach! biold die blos van zedigheid,
»Die onfchuld op 'tgelaat,
»Zoo zwart, zoo helsch een hart bedekt!
»Zoo fchendig een verraad!
»Spreek echter: wat vervoerde u dus?
»Of — wal verlichtte uw fchuld?
«Ik hoor. Doch fmaad mijn goedheid niet,
»Noch terg mijn ongeduld!" —
»»Mijn mecfter! wacht niet, dat ik me ooit
»»Ontfchuldige, of belicht'!
»»Daar leeft een God, die alles ziet,
»»En alles brengt aan 't licht.