Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
—' 236 —•
dat Hy er mijn zuchlen en gebeden, Hem in 's Hcilands naar
opgedragen, in verhoort!
Chrislcncn, erkennen wy 't! Van onze vrocgfte jeugd, va:
onze geboorte, van ons eerfte beflaan af, door geheel ons Ic
ven heen zijn wy, elk afzonderlijk, wonderen van Gods voo
zicnige Barmhartigheid. Van het eerfte oogenblik dat wy zijn
hebben wij ieder oogenblik Zijne Macht en Zijne Liefde, Zijn
Voorzorg en Zijne Bewaring beproefd. O dat wy ons deze ovei
tuiging, deze zalige bewustheid, die ieder nieuwe ondervindin
in bet gceftelijke en tijdelijke ons vernieuwt en bevcsligt, doo
geene drogredenen laten ontweldigen! Hy neemt onze tranen
onze zuchlen, Hy de o »wellingen van ons hart te Hcmwaarl
aan. Hy riep ons in H even; Hy roept ons ter eeuwige zalijj
beid, cn verzekert ons door woord cn door daad, dal iede
van ons niets overkomen kan dan door Zijn* byzondcren w
en tot bevordering van^ons eeuwig heil. Berusten wy hier in