Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 198 —
God toelaat, ware godslastering. Alleen welen wy dal Goc
lieillg is, en dut Zijn wil met die heiligheid overeenftemt. He
is hier Zijn wÜ en heiligheid die wy altrekken en alzonderlijl
nemen, cn waar legen wy zeggen dul hel zedelijk kwuad flry
dig is, en echler beliaat. Wy mogen dus zeggen dat het Zijin
Hciliglicid krenkt.
FILALETHES.
Ik geve het toe. De uitdrukking heeft dus niels meer, da
my fiool.
EÜTHYFRON.
Hervatten wy den draad. Onze bepaling, zeiden wj-, ftel
de flraf als een nUioerkftl van Gods heiligheid voor; als eci
gevolg van derzelver k renking door 't zedelijk kwaad; ei
(voeg ik er nu nog by) als eene br.vrediging daar van.
Fn.ALETHES.
Zoo is hel. Maar waarom niel verzoening? Expiatie.
EUTHYFHON.
Het woord fchijnl my in deze toepasfing niel zoo gepast
om dal het, in hel ISederdnilsch ti-n niinflc, eer een bevn
diging van gramfchap dan \an heiligheid uitdrukt.
FILALETHES.
Maar wat is toorn of gramfehnp in de Godheid dan hel gi
voel der krenking Harer heiligheid?
EÜTHYFRON.
Niets anders.
FILALETHES.
Maar dc bevrediging van dil gevoel is verzoening.
EÜTHYFRON.
Zoo is bet. De verzoening heeft niet eigenlijk de hellighei
of baar krenking zelve tol voorwerp. De Oruf wel. Dc flr
is de verzoening niet, maar hel middel der verzoening.
FILALETHES.
En boe?