Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 196 —
FILALETHES.
Neen, hier van ben ik uitgegaan; dil biijf ik vasthouden.
EUTHYFRON.
Maar zoo dan (als wy zagen) de flrafvordering eene kren
king van Gods heiligheid , die herfleld moei worden, onderftelt
FILALETHES.
Zoo dobber ik hier weer om hel hok le begrijpen. — Eehlei
wal is kwaad, wat is zonde, zoo wy niet als wy zondigen
tegen God zondigen! .Ia, God verklaart zich gekrenkt doo
onze zonden, ik ben dus gereed, uw Verklaring of Bepalin
(zoo gy H woord Dvpnilie nemen w ill) aan le nemen. Maar to
nog zie ik niel dal zy iels opheldert.
EUTHYFRON.
Misschien zult gy hel op H oogenblik zien. Immers, dez
Bepaling fchrijft de ftraf aan Gods heiligheid toe. En dez
hoedanigheid maakt ge geen zwarigheid om in God , en or
onulfchcidelijk, onveranderlijk, en in de hoogfle maal in Her
te flellen.
FU.ALETHES.
Dit heb ik reeds volmondig erkend.
tUTHYFRON.
Zy ftelt ze voor als een gevolg van derzelver krenking doo
ons. —
FILALETHES.
Maar deze krenking? Doch ik wil niet le rug treden.
EUTHYFRON.
Blijven wy aan geene woorden hangen. Erkent ge de onz<
delijkheid niel, als (egenovergefleld uan Gods heiligheid'
FILALETHES.
Gereedelijk.
EUTHYFRON.
Als onbeflaanbaar daar meê? of liever wederftrcving daar leger