Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 195 —
büthypron.
Doch trekken wy het gezegde lot een eenig punt famen. Wat
hebben wy gevonden of meenen te vinden?
filalethes.
Dat ftraf altijd eene krenking cn vergoeding van die krenking
onderflell en beoogt. Dat flraf wegens zedelijk vergrijp, vau
die maat van heiligheid afhangl, welke de flrafvorderaar ver-
plicht is te handhaven.
eüthyfron.
Maar welke is de maat van heiligheid die der Godheid uit
baren aarl eigen is en die het haar loekoomt, als van haar
onaffchcidelijk, te handhaven?
filalethes.
De hoogfte, dc oneindige.
eüthyfron.
Zie daar waar wy wezen moeflen! Gods hoogfle en onein-
dige heiligheid eisclil voor iedere krenking, die ons zedelijk
vergrijp haar aandoet, voldoening, cn deze voldoening is 't
jene wy flraf noemen.
filalethes.
Ik verfta niet, boe Gods heiligheid door ons zedelijk vergrijp
Lan gekrenkt worden.
eüthyfron.
Gy onlkent het dan? Maar zoo neemt gy Ie rug wat gy ge-
geven hadt. Want gy vingl aan met onze firafbaarheid voor
God Ie erkennen. Älel de onmooglijkheid te erkennen, dat wy
aan den eisch zijner gerechtigheid zouden voldoen. En dat
Gods rechtvaardigheid niets willekeurigs in Hem kan zijn, waar
van Hy, behoudens Zijne heiligheid, af kan gaan. Gy onder*
'lelde dus met my de flraf, en de noodzakelijkheid van de flraf,
voor hel zedelijk kwaad, ünlkenl gy thands, H geen gy begon-
nen zijt met toe te geven en Ie ondcrflcllen, zoo is onze re-
dencering vergeefsch.