Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 194 —
door welk die maal van zedelijke heiligheid die zy handhaven
moei, gekrenkt wordl, le flraffen. Maar voor zoo verre haar
doel meer vordert dan het geen bloole heiligheid verfehaffen
kan, zoo volgt daar uil ook, dat zy recht heell om zelfs da-
den die (op zich zelfs hefchouwd) nieis onzedelijks zouden be-
helzen (een vergrijp tegen zijne verpligling Huil dit altijd in,
doch wy nemeu dil hier thands niet in aanmerking) te ftraf-
fen, voor zoo verre zy, ondanks hare zedelijkheid of onver-
fchilligheid ten aanzien van 't zedelijke, het doeleinde der
Maatfchappy wederftreven, en het Staatsverdrag verkrachten.
filalethes.
Dit is klaar.
euthyfron.
En even zoo is er eene Maatfchappy, waar in vry meerdere
heiligheid lot het doeleinde behoort, de Kerklijke naamlijk;
waarin dus eene onzedelijkheid, die geen Burgermaalfchappj
recht heeft te ftraffen, flrafbaar kan zijn, als een krenking
van de heiligheid die zy naar den aart harer inftelling hand'
haven moet.
filalethes.
Dit alles koomt my onwederfprekelijk voor. En ik trek er dil
gevolg uit: dat in eenen lijd waar in de zeden zoo verre ver-
vallen zijn, de verbetering en inbinding van dit verval meei
lot de Kerkgemeenfchappcn dan lot de Burgermaatfchappy be
hoort; vooral in een land waar de Kerk niet als behoorende
lot de Burgermaatfchappy hefchouwd wordt.
euthyfron.
Uw gevolgtrekking mag juist zijn, zy is van deze plaats niet
en ik wil er dus niet op flil flaan. Maar zoo lang in een Staa
eene openbare opvoeding der jeugd plaats heelt, dient mei
len minfle in acht le nemen wat mate van zedelijke heiligheit
(om dit woord nogmaals in dezen verminderden zin te gebrui
ken) deze vordert, ten einde die by de inrichtingen van he
openbaar onderwijs le handhaven.
filalethes.
Dit ben ik wederom met u eens.