Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 193 —
de wellige Regeering zieh herfielt, dan flrafwetlen te willen
uitvoeren, die in der daad afgefeliaft zijn geworden cn kracht-
loos, zou eene geweldenary zijn, waar geen eerlijk harl zich
aan fchuldig zou maken. Maar dit behoort hier niet toe.
filalethes.
Ik begrijp u. Alles koomt daar op neêr. Waar men ook ftraf
op fieile, de ftraf onderflclt altijd de krenking van den genen
wien de ftrafvordering loekoomt, en is een berflclling dier
krenking. Een zedelijk vergrijp vordert als zoodanig flraf, als
zijnde een krenking der heiligheid van het Opperwezen.
eüthyfron.
Recht. Maar gy hebt noch eene aanmerking voorgekomen
die ik te maken had. Zy is deze, dat fchoon geen kwaad flraf-
baar kan zijn dan bel geen een zedelijk vergrijp is; echter alle
ftraf niet altijd het vergrijp als zedelijk Hraft: en van daar de
duiflerheid die in deze floflfe overblijft.
filalethes.
Verklaar u nader, want dil is my duifier.
eüthyfron.
Uw gezelfchap van Dichleren, fielt dc ftraf op het niet in-
leveren van het bedongen getal van verzen, niet als op een
zedelijk vergrijp, fchoon daar zelfs ook een zedelijk vergrijp
by beflaan moge, naamlijk voor zoo verre H een verbreking
der aangenomen verplichting is: cn het flraft bel ook zonder
dat er dit in is. Waarom? L)e volkomenheid der Maalfcbappy
beflaat daar in geene zedelijke heiligheid, maar in dichterlijke
volkomenheid, en het is dus in deze dat zy gekrenkt kauwor-
den, niet in gene.
filalethes«
Ik vcrfta u.
eüthyfron.
Uw Burgermaalfchappy daartegen, het algemeen geluk des
volks bedoelende, eischt een gewisfe maat van zedelijke hei-
ligheid, zonder welke geen Burgerlijk geluk beflaan kan. Zy
heeft dus, uit baar aart, recht om alle onzedelijk vergrijp,
w. BILDERDYE. XlX. 13