Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 192 -
Neem dit opperbelluur weg, liet houdt op een volk te zijn
liet is aan het volk dat gy verbonden zijt, en gy vernietig
het. Is dit zedelijkheid of onzedelijkheid l Is dit een vergrij]
legen bet volk, of een plicht?
FILALETHES.
Een vergrijp. Maar het oogmerk nochtbands.
EÜTHYFRON.
liet oogmerk zij wat het wil. Virginius moog zijn Uochtei
doorfteken met een goed oogmerk. Brutus zijn' weldoener ei
vader. Beide benemen zy 'l leven dat zy geen recht haddei
Ie benemen; ten zij gy den een naar de oude vadermacht de
Romeinen een willekeurig recht over zijn kind, den ander naai
den oproerleer der kleine Griekfche flaatjens, die niel dar
door afwisfeling van overheerfching en oproer beflonden, eer
gelijk recht over wien hy een Dwingeland achtte wilt toeken
nen. Maar wat ook van die begrippen zijn moge, waar naai
men als billijke oordeelaars de innerlijke zedelijkheid van dei
menfchen handelingen moet afmeten, (die geheel iels anden
dan de uiterlijke is), dewijl zy toch niet anders dan naar hunm
begrippen bandelen kunnen ; het vergrijp tegen volk en ftaat
even als dat legen eiken byzonderen perfoon, blijft hetzelfde
offchoon die 't begaat wel meent te handelen, en is er dus nie
meer of te minder ftrafbaar om, dan alleen in een eenig geval
FILALETHES.
in welk geval dan? meent gy.
EÜTHYFRON.
In dal geval, dat een Regeering valfche begrippen ooglui
kend of moedwillig beeft laten of doen verfpreiden, waar dooi
noodwendig bet algemeen, dat altijd door heerfchende begrip
pen gedreven wordt, als niet in ftaat zelf te oordeelen , heefi
moeten vervoerd worden om voor geoorloofd, ja braaf te re
kenen, bet geen naar de wellen ftrafbaar is. Het zij dit he'
gevolg van de zwakheid eener Regeering geweest is, die hei
kwaaJ niet heeft kunnen tegengaan, het zij van veronachlza
ming, het zij van een famenloop van omflandigheden, hoeda
nige fomwijlen in een Slaat alle hoofden doen draaien; wanneei