Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 191 —
ie krenking bestaat in bet handelen tegen het geen de vol-
oinenheid der Maatfchappy maakt. Dit is my genoeg. Maar
nijn tweede voorbeeld!
euthyfron.
Niemand die zich in een volk inlijft, of ftilzwijg^ende een
legeeringsvorm ziet invoeren, die niet zich aan de htaalswet-
en die hy vindt, of zonder wederfpraak ziet oprichten, on-
lerwerpt. Dil is een flilzwijgcnd verdrag, dat men het Staats-
verdrag noemt; en waardoor ieder die tot een volk behoort
>f voet op zijn' grond zet, zich verbindt om het noch in zijne
egeeringsvorm noch in eenig ander der rechten die het zelf
)f die zijn regeerders uiloefenen te flooren. Neemt ge dit weg,
»vaar bleef alle zekerheid voor regeerder of volk? Die dan hier
egen aandruischt, handelt tegen zijn verplichting, en dus on-
;edelijk, en vergrijpt zich tegen de Maatfchappy.
filalethes.
Maar ik zie hier geen vergrijp legen de volkomenheid van
e Maatfchappy: want men wil haar beter inrichten.
euthyfron.
Zoo dit al eens volftrekt waar ware, zoo hebt gy u H recht
liet behouden om te oordeelen wat beter zou kunnen zijn.
Zoodanig een recht aan ieder individu^ zou alle Staatsregeling
»mfloten. Gy hebt u aan de Maatfchappy zoo zy beftaat ver-
londen; zoo zy beftaat, moogt gy haar best bevorderen, maar
e niet omkeeren; even weinig als gy een Dichtergcnootfchap,
vaar gy in treedt, niet tot een genoolfchap van Rechts- of
taalsgeleerdheid moogt maken, fchoon gy dat als beter of
olkomener bcfchouwdet.
filalethes.
Dit zou zijn, het een ontbinden om het ander in de plaats
i ftellen.
euthyfron.
En zoo is het, met alle veranderingen, die gy in een Staals-
eftel invoeren wilt. Een volk is geen hoop menfchen: maar
en hoop menfchen onder een gemeen opperbefluur vereenigd.