Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 190 —
filalethes.
De Poëzy ligt u dan wat nader aan H hart dan de vrijheid
naar 't fchijnt.
euthtfron.
Om uw fcherls met ernst te beandwoorden. Ja, zy doet het
Want diciiterlijk gevoel, fmaak en rijkheid van denkbcclder
zijn my eigen, en eene volkomenheid in my-zelven: en d<
vrijheid is eene famenfletling van omftandighcden buiten my
die geen deel van mijn wezen uitmaakt. Het een ben ik zelf
het ander is my een kleed, dat wat gemaklijker of ongemak
kelijker zitten kan, maar lot mijn beflaan of gezondheid vai
ziel en lichaam niets doel, en my niet belangrijk is dan voo
zoo verre het, het zij door deze of gene belemmering aai
fpieren of ingewanden toe te brengen, of door mij niel ge
noegzaam tegen de verongelijking van lucht of landftreek l
beveiligen, daar op invloeien kan. Waarom bet ook te groo
of te klein, te ruim of te eng, en in duizend opzichten g€
fchikt of ongefcbikt voor my zijn kan door fnede en vorm
daar het eerfte altijd een waarachtig goed en niet dan eei
bron van de zuiverfte genoegens voor my is of worden kar
Maar terzake. Geene vereeniging van pogingen of er is ee
doeleinde. Ieder Maalfcbappy heeft dus 't hare. Zoo heefl \i\
Dicblergenootfchap dat van de kunst te beoefenen, en zijn
wellen moeten dit bevorderen. Is dit voorwerp niet onzedc
lijk, maar zedelijk, als ftrekkende tot bevordering en beter
ontwikkeling van natuurlijke en voor volmaking vatbare b(
gaafdheden van den geest, zoo is de wet die het bevordert
niet onzedelijk, maar zedelijk. En hy, die lot hel doeleinde de
Maalfcbappy, waar hy zich toe verbonden heeft mee te wei
ken, niel bydraagt, ontbreekt aan zijn plicht en verbintenis
en levens aan de Maalfcbappy, wier volkomenheid beftaat i
deze famenwerking. Hy begaal dus een floring of krenking va
de Maalfcbappy: en die ftoring wordt herfleld door dc boete
als waardoor de Maalfcbappy aan de eene zijde wederom wini
hel geen zj aan de andere zijde verliest.
filalethes.
Goed, er is krenking van de Maalfcbappy en dus ftraf: e