Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Om dat ik den menschlijken wetgever geene heiligheid toe-
chrijven kan, die door eenig zedelijke misdrijf van een fehul-
— 181) —
eüthyfron.
Zoo niet, wat ware er aan verbeurd: daar er inderdaad
jeen ftraf is of zijn kan dan van God? — Doch waarom zou
y ook niet op menscblijke ftratfen toepasfeUjk zijn?
filalethes.
ige gekrenkt wordt.
eüthyfron.
Spreekt en handelt de menscblijke wetgever dan niet in den
aaam van de Maatfehappy, in welke hy wetten geeft: en on-
erftelt alle ftralbaar vergrijp niet een krenking van die Maat-
fehappy; waar voor zy gerechtigd is, vergoeding of herftclling
e vorderen. En waant men die herftclling niet in de ftraf te
inden. Zoo nu alle ftrafbaar vergrijp in de Maatfehappy, een
sedelijk vergrijp is, en geen vergrijp ftrafbaar kan zijn dat
I een zedelijk kwaad inlluit, volgt dan niet, dat men aan de
ilaatfchappy die hoedanigheid toefchrijft, die tegen 't zedelijk
Lwaad legenovergefteld cn daar onbcflaanbaar mee is, dat is
leiligheid ? is het al niet in een' volftrekten, ten minfte in
en' menschlijken zin.
filalethes.
-Maar een Maatfehappy kan ook ftraffen ftellen op zaken die
;eheel niets met het zedelijke te doen hebben. Een gezelfchap
an Dichteren kan boeten ftellen op het niet leveren van een
eker getal verzen: een volk dat onder de onbillijkfie regee-
ing zucht, kan flraf ftellen, op iedere poging om die regeering
nel eene andere, ja betere, te verwisfelen. Er is echter niets
nzedelijks in het niet maken van verzen: en hel is een ze-
delijke weldaad, een onderdrukt volk de vrijheid, een onge-
ikkig volk, den bloei en welvaart die een redelijk beftuur met
ch brengt, weder te geven.
eüthyfron.
Verwarren wy bier niels. Eerst van uwe Dichler-maalfchappy,
)o 'tu belieftI en dan zullen wy uw ongelukkig volk te hulp
i Dmen.