Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ m —
EÜTHYFROK.
Met zulk eene overtuiging vergenoegt gy u in bloot menfebe-
hjke zaken. Ot bebt gy een inzicht van de mooglijkheid, dat
gy op uw eigen ot' op eenig vreemd lichaam werkt? Die den
onmiddelijken invloed (den inßuxus phyßcus) van ziel en li-
chaam ftellen, hebben bet niet; en zy die tot bet ftelfel van
Gods tusfehenkomst (het fystema asfislentiae), of de voorveror-
dende famenftemming (de narmonia praefiabüita) van Leibnits,
hunne toevlucht nemen, verklaren door hunne onderftellin-
gcn-zelve, dat zy H voor onmooglijk houden. En geen wonder.
Het inzicht der mooglijkheid heeft geen plaats dan waar het
HOE kenbaar is. Mooglijkheid is geen Iheorema maar prohlema.
En dus hebt gy zelfs bet inzicht van uw eigen beltaan niet.
Twijfelt gy er daarom aan? Of zult gy 't, als een punt aan
bedenkingen onderhevig, in 't midden laten?
Fn.ALETHES.
Dit ware de zaak te verr' trekken.
EÜTHYFRON.
Niemand heeft tot nog de gronden, die tegen 't beftaan der
uitgebreidheid aangevoerd zijn, voldoende opgelost; niemand
de mooglijkheid van 't beftaan der uitgebreidheid daar gefteld:
en echter gy handelt als van de uitgebreidheid zeker.
FILALETHES.
Inderdaad, zoo wy wachtten zouden met te bandelen, tot
wy eene redelijke overtuiging hadden van de wezendlijkheid van
alles wat ieder onzer handelingen (de minfte niet uitgezonderd)
onderftelt, zoo zouden wy meer dan een leeftijd noodig heb-
ben, eer wy aanvingen te handelen.
EÜTHYFRON.
En waarom wilt gy deze waarheid tot valschbeid maken,
ZOO dra 't GeestÜjke handelingen, Geloof en Godsdienst geldt?
FILALETHES.
Ik wil dit niet. Ik berust. Ik neem Jezus verzoening met
volle hart aan. Maar....