Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 176 —
eüthyfron.
ÜP viaag is derhalve, hoe tot de vereeniging met de Godhei'
en dus, tot het Hoogfte Goed, te geraken?
Een van beide moet liier zeker zijn. Deze Godlijke meded(
ling van de rust en blijdfchap des harten, waar van wy ha
delen, moet of willekeurig, of afhangende zijn van eene b
TREKKING, die haar uilwerkfel voortbrengt volgens eenmaal va«
gefielde regelen.
filalethes.
!k zie geen derde mogelijk.
eüthyfron.
Indien het eerfte plaats heeft, zoo koomt daar alles op aai
hoe de goedwilligheid en het welbehagen der Godheid jegei
ons wordt verkregen. — Indien het laatfte, zoo ftaat de betre
king te onderzoeken, die naar Gods beftemming en inriciitini
en overeenkomflig met Zijne volmaaktheden, deze Zijne med
deeling te weeg brengt.
Beide loopen in één: het zij men zich voorftelle, dat Go
wil en beftemming van beweeggronden afhangt, het zij mt
in aanmerking neme, dal de beftemming-zelve van welk ei
betrekking men ook zou mogen ftellen, van Gods willekei
afhing, die noodwendig met Zijne volmaaktheden over e(
moet komen.
filalethes.
Inderdaad wordt dit een Cirkel. De wil zij bepaald do(
beweeggronden: die beweeggronden kunnen niet beftaan, da
in 'I oogmerk, het doel, van God-zelven. En dit oogmerk, d
doel wordt noodwendig beftemd door Gods vrijen en oiiafhanl
lijken wü, overeenftemmende met zijne volmaaktheid.
eüthyfron.
Wel aan dan! wat is de wil van God? Hier o
D koomt all<
voor ons neêr, die de mededeeling zijner invloeden zoeken.
filalethes.
Dit moeten wy, of uit den aart van het Godlijk wezen e
Zijne volmaaktheid afleiden, of uit zijne Openbaring met oi
derwerping aannemen.