Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 166 —
Als de Zangliunflenaar een volmaakt zangftuk ftelt en uit-
voert, is hy dan gelukkig, van hel voeteuvel verfeheurd wor-
dende? — Ik onderftel nu de kunften in die uiterfle volko-
menheid die nooit bereikt of bereikbaar is.
Gy zult my Neen andwoorden.
filalethes.
Voorzeker.
eütdtfron.
't Is alles echter een en hetzelfde. De rechtheid van bedrijl
is in den arbeid van den Schilder, Beeldhouwer, en Zangkun-
ftcnaar, zoo wel als in het gedrag van den zedelijken Levens-
meefter van Harris.
filalethes.
Maar het onderfcbeid tusfehen het zedelijke en de volkomen-
heid der fraaie kunften ?
eüthyfron.
Het voorwerp des bedrijfs doet er niel toe. Hel koomt op
het bedrijf zelve aan; op deszelfs rechtheid naamlijk.
Maar nog eens! Harris Hoogfle Goed is het Geluk niet, want
hy fielt hel in hel Bedrijf, en niel in de perceptie. Het Geluk
beftaal in 't Gevoel van gelukkig Ie zijn. Zonder dat Gevoel
geen Geluk!
filalethes.
De Bcfchouwing, de eigen Erkentenis van de rechtheid var
ons gedrag dan? Wat zijn die?
eüthyfron.
Onwederfpreeklijk ligt daar een genoegen in, en wel van
den aandocnlijkflen aart. — Maar waar maakt zijne Verhande-
ling gewag van deze bcfchouwing, van deze erkentenis? Waar
neemt by ze in aanmerking?
Doch hel zy eens, dal hy op deze beschouwing geoogd, en
daar in de perceptie des Geluks, hel genot van het Hoogfte
Goed, gefield hebbe. Wal is eene zoodanige befchouwing?
Bcfchouwing van eene aaneenfchakcling van daden; want dit
is eigenlijk hel geen men hel gedrag noemt? Of bcfchouwing