Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 165 —
eutiiyfron.
Deze breede uilflalling van hoedanigheden, waar meê Har-
ris begint, doet deriialve niets dan den geest verwarren.
filalethes.
Houden wij ons derhalve by het denkbeeld van het wezen
der zaak!—Waarin wilt gy tlit doen beflaan?
Dit wilde ik u vragen.
eüthyfron.
filalethes.
In 'tvolmaakt Geluk, zeker. Maar dil is hel zeilde mei an-
dere woorden gezegd. — In een Goed of Geluk dan, dal alle
^waad zoo wel, als alle gebreklijkheid, uilHuil.
eüthyfron.
llecht geandwoord! — Maar fluit Harris refullaat alle kwaad
uil?
Als ik mei Laurentius op den roofler gelegd word, braad ik
dan niet, lijd ik dan geen pijn?
Als ik met Ughellino in den loegemuurden kerker noijne dier-
)are kinderen van honger aan mijne voelen zie flerven, en
mijn eigen vleeseh ele? —
En waar blijft dan in die gevallen het Hoogfte Goed? — »In
mijn gedrag, dat reehl is, »zegt Harris. — Maar dat Hoogfte
joed is dan geheel onderfcheiden van 'l Geluk : want geluk-
dg te zijn op den roofler, of terwijl men uil honger zijn eigen
^'leesch knaagt, en al wat ons dierbaarst is, op de folterend-
te wijze vergaan ziel, is, gelijk wy menfchen gefchapen zijn,
en door de natuur, eene tegenftrijdigheid.
filalethes.
Ik heb hier niels legen te werpen.
eüthyfron.
Wanneer een fchilder of Beeldhouwer een taircel of een
tandbeeld van volmaakte fchoonheid wrocht, kan dil hem ge-
ukkig maken terwijl hij geroosterd wordt ?