Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 161 —
FILALRTilES.
Maar met alle oplettendheid echter —
EUTBYFRON.
Zijn wij menfchen, en vatbaar voor 't begaan van onacht-
zaamheden, ook dan als wy de meeste naauwkcnriglieid mee-
nen aan te wenden.
FILALETHES.
Gelukkig derhalve, wen ons hart ons waarfchouwt!
EUTIIYFRON.
Ja, gelukkig. Maar doet het, en kan liet dit?
Wat zult gy er van zeggen, wanneer het den Rrachman
ontrust, om dat hy een' wurm zonder opzet vertreden heeft?
om dat hy in een oogenblik van duizeling uit de (telling ge-
raakt is, waar hy zich eenmaal had voorgefteld, zijn leven
lang, in te volharden? Wanneer het den Kannibaal toejuicht,
als hy zijn' gevangene een nieuw uitgedachte pijniging aandoet?
Hou op!
FU.ALETIIES.
EUTHYFRON.
Maar, wat meer is! Of, dit gevoel is een verward befefvan
het rel^ultaat eener overfchielijke redekaveling, die wy ons-
zelven niet bewust zijn. En dan kan de ontwikkeling, die^ het
werk des verftands is, alleen, ons zeker ftellen van zijne juist-
heid; maar niet dit de ontw ikkeling rechtvaardigen. — Of het
is eene aanfchouwing eener ingefchapen waarheid, die....
Pn.ALETIIES.
Hier boude ik u vast. Het zy eene zulke aanfchouwing!
Waarom zou de waarheid ons niet ingefchapen zijn? Waarom
zou de mensch, eens van God zoo volmaakt gefchapen, niet
in zijn verval, deze aanfchouwende kracht der waarheid be-
houden hebben?
EUTHYFRON.
Aanfchouwende kracht om de waarheid te erkennen, wan-
W. BILDERUYK XIX. 11