Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— m —
gen, uit elkander gelegd, en over de voorfchriften van dei»
plicht met hem geraadpleegd hebt. Dat ge zijn ongeluk niet
met hem doorwoeld, en den aart daar van onderfcheiden, de
wijs waar op het befchouwd en gevoeld moest worden, ont-
wikkeld; dat ge de vertroosting die daar zelfs in lag, die het
met zich bracht, niet aangegrepen, niet met de uwe, niet met
uitzichten op eene andere, voor hem even eerlijke, en voor
't hart even voldoende redding, verfterkt; dat ge den last van
zijn leed niet verdeeld, niet van 'tgeen er niet toe behoorde,
gezuiverd, niet van de bykomftige en denkbeeldige zwaartens
ontheven ; dat ge u in zijn hart niet ingedrongen, hem niet
bewogen hebt, om zich op u te t'teunen, cn boven alles op
God, die altijd onderftcunt waar bet hart bet behoeft en zich
niet voor Hem fluit. — Zie daar, wat uw hart u verwijt; cn
zie daar, wat, indien gy 't gedaan hadt, u gerust zou gcfteld
hebben, zoo zeer als het leenen van de halve tonne gouds,
indien gy ze plichtmatig had kunnen leenen. Uw hart zegt u
dit, niet ontwikkeld, want bet fpreekt niet door onderfcheiden
denkbeelden, maar door een gevoel, en alle gevoel is verward,
en in fommigen opzichte duifter: maar het zegt het u niette
min, en het koomt aan 't verftand toe, in zijne veel duidelij-
ker taal dien verwarden kreet van het hart te verklaren, <mi
dus zijn tolk te wezen.
filai.etiies.
Ik kan u niel tegenfpreken; doch zoo erkent gij (en minfte
de ftem van het hart.
euthyfron.
Ik erken ze voorzeker. En ik erken ze als een verward ge-
voel van waarheden, die 't verftand moet ontwikkelen, om
ons zeker te ftellen dat wy niet dwalen, wanneer wy het op-
volgen.
filalethes.
Ook Harris is in zijne Verhandeling met dat iets dat my
ioegßeepty begonnen, en wy hebben 't lalen gelden. \u, dal
zeilde IETS wederzet zich in my tegen de uitkomst zijner rede-
neeringen.
eüthyfron.
Wy hebben Harris gehoord, maar hem nog niets toegegeven.