Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 158 —
maur zy zal ze nooil verbieden. En zoo ik u van bel tegen-
deel overreed had, ik had uw verftand overrompeld.
fu-alethes.
Stellen wy hel geval anders. Een ongelukkig Kooi»man, die
breken moet zoo hy niet fehielijk een halve ton bekooml, vraagt
er my om, die de eenige ben, van wien by ze vragen kan.
Wanneer hy er niet meê gered is, ftort dit leenen my-zelven
in armoede. Ik weiger. Hy brengt zich uit wanhoop om hals.
En van aehleren blijkt, dat indien iTc hem geholpen had, h\
behouden en herfteld geweest waar.
euthtfron.
Zoo uw hart bier in lijdt, 'tis uit mededogen. Of zoo hel
u iels verwijl, het is dat gy niet behoorlijk onderzoek hebi
gedaan of gij 't hem veilig genoeg leenen kost.
Fn.ALETnES.
Ik onderflel, dat dit vooraf niet blijken kon, en dut dit mj
wel gebleken is,
eüthyfron.
Zoo is bet, dal gy als rijkaart gehandeld hebt, niel als vriend
fii.alethes.
Ik moesl hem dan , tegen allen zichtbaren schij''n . . . ?
eutiitfron.
Dit beweerde ik niet. Ik neem aan, dat gy op zulke gron
den gehandeld hebt, als uw gedrag moesten regelen; dal be!
weigeren plicht was, bet niet weigeren een vergrijp tegen uw
plicht waar geweest. Want zoo hebt gy 'l geval willen voor
ftellen. Maar ik meen, dat gy in zijn ongeluk bem niet heb'
verftrekt, wat by even zoo zeer, en licht meer, als het gele
noodig had, en gy geven kost; ja, hel geen gy moest geven
indien gy als vriend en als Christen zoudt handelen : dat is
uwe deelneming in zijn ongeluk, uwe troost, uwe opbeuring
Dat ge, ik zeg niet, hem niet hebt beklaagd (dit zal wel nie
achtergebleven zijn); maar uw goed hart geloond, uwer bei
der gronden voor 't leenen en niet leenen met hem overwo