Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 157 —
FiLALKTIilsS.
Doch, ZOO dat Gevoel niet zoo valsch ware! /oo hel eens
waarachtiger uitt'praak deed dan hel verfland-zelt!
eutbvbkon.
Gy hebt my reeds loegeflaan dat dit niel mogelijk is. — Kn,
gefield de mogelijkheid, hoe zoudt gy dit uilmaken'
i'ilaletiies.
Zie daar de geheele zwarigheid ! Maar zijn er niel fomlijds
gevallen, waarin het Gevoel ons beter en wijzer geleidt dan
de redeneering; en waar 't veiliger is, de eerste indrukken te
volgen, dan hel uillluilfel van eene lange redekaveling?
euthyfuon.
Zy kunnen er niel zijn, zoo de redekaveling juist is,
filaletiies.
By voorbeeld: Een arme vraagt my eene aahnoes. Mijn hart
is bewogen, en ik tast naar mijn beurs. Maar gy overtuigt n>y
dal hy een doorbrenger is, zelf oorzaak van zijn ongeluk, en
dat mijn gaaf flecht besteed is. Ik weiger. De man Iterft van
honger en koude, daar mijn gift hem had kunnen redden.
euthyfkon.
Ten minfte zijn leven een etmaal verlangen misfchien.
pilalethes.
ik verneem, dat zoo hy dat elmaal Hechls geleefd had, een
Erfenis van een' rijken Bloedverwant op hem gevallen ware,
waar door hy voor altijd gelukkig waar geweest. — Mijn ver-
ftand heeft berust, maar mijn hart doet my verwijten.
eutiiyfkon.
Uw verftand had daar onrecht: wunl niemand zoo llechl,
wien een weldaad in nood mag geweigerd worden. Eu geene
waaraclKige isoodgift, die kwalijk hefteed is, fchoon de onlfan-
ger haar ook misbruikte. Bedachtzame weldadigheid en wijsheid
mag een zekere vorm en bepaling aan de gift voorfchrijven ,