Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
np
De Schrijver dezer Verhandeling is nu wijlen james harhis
m leven Voorlezer der Koninginne van Groot-Brittannie; Vader
van den Ridder ha ruis, nu Lord malmsbüry, die by ons den
post van Britschen Gezant bekleed heeft. Een man, in dat Rijk
nog werkelijk van groot aanzien als Filozoof. Zijne belezenheid
was vry groot en wel hekookt, e»i zijne beoeffening van geleerd-
heid en voorwerpen van kennis onvej'moeid en geduurzaam: doch
alles wat ik van hem gezien heb, toont een zwak en overladen
verftand, en een gebrek aan Natuurlijke Redeneerkunst, dat zich
door geene aangenomen Kunstlogica laat vergoeden. Zoo is het
met zijnen iiermes of Algemeene Grammatica; zoo is het (naar
mijn inzien, ten minste) met dit Stukjen, waar meê men in En-
geland derwijze wegloopt, dat het in alle de oneindig talrijke
Verzamelingen van Proeven vanfchoonheid van Stijl, van kunstrijke
Samenfpraak, en in het by zonder van juiste en ftrenge Rede-
neerkunst, zijn plaats vindt, en zelfs, der Jonglingfchap ter vor-
ming vanfmaak en verftand, in hare I^eerbneken wordt ingevledcn.
Ook zijn er verfcheiden vertalingen van Buitenslands. ï'ocn hel
my in Engeland voorkwam, achtte ik het der moeite eener over.
zetting waardig, enthands die van eene weerlegging; als zonder
welke ik geloof dat men der menschlijkheid eene geringe dienst
zoude doen, met het algemeener te maken. Iets, dot van alle