Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 138 —
O neemt ze naar den Hemel meê!
O lieve Alexis, uit wiens oogen
Die geest, dat vuur, die zielskracht blonk.
Die, hoe verdrukt en neêrgebogen.
Uw' ftam onkrenkbre grootheid fchonk!
Wat gaf dat oog my al te hopen!
Wat deed zich voor mijn' dwazen waan
Een fcbitterende toekomst open
In de u beflemde levensbaan!
Van u.... Dan ach! men mag zich ftreelen.
Maar Gy bepaalt, vrijmachtig God,
En 't kinderlijk onnoozel fpelen
Is meer by U dan 't blinkendst lol.—
En, Adelheide, zoo lieftallig!
Gy, aan uw' Vader zóó gehecht!
Gy, aan zijn' boezem fteeds zóó zalig!
O lieffte fpruiljen van mijne Echt!
O beeld der troostelooze Moeder,
Wier teerheid in u uitgeftort,
(Gy weet het. Eeuwige Albehoeder!)
Zoo leêr door my beandwoord wordt!
Gy, fpruitjen, daar dit hart voor blaakte
Met meer dan Vaderlederbeid!
Wier kwaal u dubbeld dierbaar maakte
Aan hem die op uw zerkjen fchreil!
Gy, neen, gy hadt bem nooit verlaten
(Gy zoogt dit uit geen moeders borst)!
Gy, nooit gedeeld met die hem halen;
Maar kinderlijk zijn leed getorscht!
Gy hadt u nooit in rijper jaren
Baldadig uit zijn' arm gerukt.
En zijn in rouw vergrijsde hairen
Door nieuwe droefheid neêrgedrukt.