Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— iii —
En ik...! Ik, ftervling, zal vertragen.
Waar 's naasten nood en leed mijn dienst en bijftand vragen
Ik aarzien, om bem wel, my-zelven deugd te doen.
En Jezus dankbaarheid te toonen voor mijn' Zoen!
Ik toef, en laat my 't uur ontflippen,
Dat uur, die onherroepbre ftond,
Die my Zijn zondaarsliefde zond,
Om eenmaal 't troostrijk woord tc hooren van Zijn lippen:
»Gy hebt my dorflende, gy hongrend, naakt, en krank,
«Gelaafd, gefpijst, verzorgd; my, vreemdling en gevangen,
»Gehuisvest en bezocht; gy moogt den prijs ontfangen;
»Treed toe, uw Heiland geeft uw' dank!"
Ik toef op 't licht, dat aan zal breken,
Om, licht, aan 'sgralkuils overzij'
Mijn vadzigheid op 't ftrengst te wreken,
Als 't nagelaten werk zal tuigen tegen my.
Ik toef, op dat die God, die alles voor my duldde,
Die d'eisch der Wet voor my vervulde,
En in dit oogenblik om mijne erkentnis vraagt,
My, op mijn weigring, voor zijn' Uechterftoel gedaagd,
Dit gruwzaam vonnis uit': »Gy hebt my laten derven!
»Uw traagheid, onlust, overmoed,
»Sprak flerker in uw hart dan Jezus, dan Zijn fterven!
»Ondankbre, ga uw loon verwerven
»In 's afgronds onuitbluschbren gloed!"
1803.
Juliaan.
Veniant modo tempora jusla,
Cum fpem Deus impleat omnem,
prudentius.
De Godsdienst hield nu ftand by 's Heilands kruisaltaren.
Heel dc aarde boog voor 't kruis met Homes adelaren.