Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— iii —
Als wellust van uw lippen laelit?
Maar ach! het lonkjen van uw oogen
Moog alles in uw kluifters flaan;
l'w hoogst, uw edelst alvermogen
Vertoont zich in een' teedren traan!
Bedrukten, door het leed verflagen,
O nadert my, ik deel uw leed.
Blijmoedig geef ik, op uw vragen!
Zoo dra ik 't u benoodigd weet!
Maar neen: ik word vergeefs gedrongen
Mijn hart...! mijn trage vadfigheid .!
Een traanljen aan uw oog ontfprongen.
Verkrijgt u wal u wierd ontzeid.
Of zou dal Iraanljen my niel roeren!
Dat, my niet drukken op 't gemoed!
Dat traantjen kan ten Hemel voeren;
En is my meer dan 's warelds goed.
Hoe! zou onze aardboóm menfchen kweken,
Wier ziel daar geen gevoel voor bad?
Wier hart de Iraan niet kon doorweken,
Wanneer hy om vertroosting bad?
Hoe! de aarde, met ons zweet bedropen.
Mei onze tranen overfproeid.
Sluit vruchlbrc fchoot en boezem open,
En 't jeugdig plantjen rijst en groeit!
En gy, 6 menseh, ziel tranen vlieten,
En niels vermurwt uw harde borsl?
Geen weldaad (hoe!) die uil wil fchielen!
Geen deernis breekt heur ijzren korsl!