Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— iii —
My is hy 'tniet, ó neen, doch gruwzaam was zijn flraf.
En cedlen Focion, in braafheid zoo uilflekcnd.
Wiens üjk geen eerlijk mensch verwaardigt met het graf.
Gefchicht en Jaarboek krielt van t'onrecht opgedichle;
Van fchclms verdraaide, of valsch betydelde cuvcldaün :
En gy, in deze onze Eeuw, die fchrandrc, die verlichte,
Neemt, op een bloot men zegt, vergrijp en misdaad aan!
»Maar echler".... Ga niet voort! ik zag een feit bewijzen,
Met veertig, ja nog meer beëedigde in 't Gerecht:
En echter! — (Leer, mijn Vriend, voor 't licht gclooven ijzen !)
De daad bleek valsch te zijn, en dc onfchuld opgelegd. (*)
O monfters, zegt ge! zacht! — Niet ecn van die 't bezworen.
Of elk was overtuigd van zijn' oprechten eed.
Ik zie, ik meen te zien; ik hoor, ik meen te hooren;
Vermengt zich onderling, en zonder dat men 't weet.—
Gevaarlijk Ucchterampt! — Een bloem van vijftien jaren,
Onnoozcl als het kind dat 's moeders fchoot verlaat,
Ontfangt de gruwbre flrop. Geen Hechter kan ze fparen:
't Bewijs is naar de Wet, en deze ftraft de daad!
Helaas! een maand gaat om, en de onfchuld is bewezen,
Dc Waarheid breekt op eens gelijk een lichlftraal door!(Y}
Mijn oogen, ja gy-zelf, gy zaagt de deugd verrezen!
Wie had er, buiten u, gevoel of tranen voor?
Vervloekt, de Wel in 't Land , dat Kechters dwingt te doemen
Naar tuigen! (§) naar den fchijn,die 'l vroomfle hart misleidt!
Daar kan geen eerlijk hart zich-zelve veilig roemen!
(') In Holland.
(-[•) In Londen.
(S) Als in Engeland. (En tegenwoordig ook in Holland, zon-
der te hooren, daar een aangeklaagde tweemaal tegen een aan-
klager moest gehoord worden.
Vincent Herdingii L. zoon. Uitgever).