Boekgegevens
Titel: Praktisch cijferboekje voor de lagere scholen
Deel: II Tiendeelige getallen
Auteur: Bierens, A
Uitgave: Breda: H.J. van Wees, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200252
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch cijferboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
PRAKTISCH CIJFERBOEKJE
VOOR DE
1. DE TELLING MET TIENDEELIGE GETALLEN. (1)
§ 1-
Spreek de volgende getallen eens uil : (2)
1. — OJ ; 0,5; 0.9; 1.3; i.8; 25.2; 60.7; 101.6; 10.4.
2. — 0.01;0.0i;0.56;8 52; 20.02; i8.8l;i8.l5; 113.00.
3. — 8.002; 19.010; 0.208; 25.246; 300.412; 0.451 ;
79.444.
4.- 1.0.008; 0.0012; 16.0234; 81.7014; 3.6901 ;
4605.6987,
ö. — 40.29164;6.57105;25!.71046;2.90287;3640.20099.
6. — 93.056945; 7.102604; 201.630642; 1.110302;
9.001648;238.6Ü57215;1 OOI.20009671 ;2094.169750609.
7. — Schrijf: ^iüce tienden; zes tienden;/waaZ/'honderdslen;
zes honderdsten; vijf en dertig lionderdsten ; e//"gelicclen
en vijf duizendsten ; twintig geheelcn en negentien
duizendslen ; honderd vijftig gelieelen en drie honderd
zes duizendslen.
8. — Negen en zestig duizendslen , negen en zestig tien
duizendslen ; negen en zestig honderd duizendslen , en
negen en zestig miliioensteii.
9. — Vijf geheelen zeven honderd drie duizendslen; twee
honderd geheelen en zes duizend twee lien duizendslen;
honderd zeven geheelen en twintig duizend vier en dertig
honderd duizendslen ; één goheel zeven honderd vijftig
duizend drie honderd twaalf niillioensten.
(1) Uct rekcnraam is bijzonder (j^cschikt om den leerlingen een
Iduidelijk begrip van tiendeeiige gelallen te geven.
(2) 3!cn late eerst elk der cijfers van de breuk afzonderlijk
benoemen, en vervolgeni die ook onder de algemeenc benaming
uitspreken.