Boekgegevens
Titel: Praktisch cijferboekje voor de lagere scholen
Deel: II Tiendeelige getallen
Auteur: Bierens, A
Uitgave: Breda: H.J. van Wees, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200252
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch cijferboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 16 —
7. — De kloine Elizabeth heeft uitgerekend, dat zij al
vier millioén (ivee honderd vier duizend acht honderd
minuten geleefd heeft. — Kunt gij nu vinden hoe oud
zij loon was ? Zij rekende het jaar op 365 dogen.
8. — Als de maanden van het jaar allen even lang waren»
hoe veel dagen , uren minuten en seconden zou dan eene
maand duren ? (Zie de lengte van het jaar in voorstel 6),
9. — De kleine A. was op den i Januarij 4 859 oud
7 jaren, 10 maandea en 8 dagen; haar zusje J. is
2 jaren , 9 maanden en 6 dagen ouder; haar zusje P.
is 2 jaren , 5 maanden en G dagen , £ri haar broeder
11. 5 jaar en M dagen ouder dan J. ; terwijl hunne
oudste zuster G. 3 jaren en 6 maanden ouder is dan H.
ReHen eens uit hoe oud elk dezer kinderen toen was,
en op welken datum ieder geboren ■ is. (1)
10. — De vader dezer kinderen was toen C maal: zoq oud
als zijne jongste dochter en daatjjij nog "S maanden en
23 dagen. Kunt gij nu vinden hoe oud de vader toen
was, en ;0p wplken dag die kinderen den verjaardag
huns vaders moeten vieren? -
(1) Wanneer de leerlinff met heMwcede gedeeUc der oplossing
niet wel Ie reg4 kan, helpe piea hem op deze wijze: Als A. iii
1839 verjaart, hoe ouff wörtlt .ztj dan ? — In welk zij
dan geboren ? — Hoe veeftijd : veri'oopt van 1®. Januarij tot
haren verjaaTlla^ ? Antwoord.:' 42 "ifhiönclen — lÖ'maaiïd. 'S
dagen = i'"n>Band 22 tlag^A, — AU er-i-maand
van het jaaj* verloopen.layn.,' weJken' daluiri hebben''Vij"^^ ?
\ntwoord : 23 February.

v ^

' u^ëi'andschü ^ 'museum
riüsanpctó 151, bH' ' -^straat
AMSTEK-