Boekgegevens
Titel: Praktisch cijferboekje voor de lagere scholen
Deel: II Tiendeelige getallen
Auteur: Bierens, A
Uitgave: Breda: H.J. van Wees, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200252
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch cijferboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 15 —
9. — Iemand heeft wissen 118 kub. palm en 25 kub,
duim brandhout , waarvan hij het vijfde part verkoopt;
hoe veel houdt hij dan nog over?
10. — Een boer heeft verkocht eene koe voor/185 , twee
kalveren elk voor /"Sö , een vet varken van 14-2
tegen 37.5 cent het 21.5 mud boekweit tegen /'4.20
en 16 mud rogge tegen /■5.35 het mud. Van het
ontvangen geld betaalt bij zijne huur , en houdt /'200
min 85 cents over. Kunt gij nu uitrekenen hoe veel
zijne huur bedraagt
TOEGIFT.
1. — Een graankooper heeft 12 last 16.5 mud tarwe,
10 last 9 mud rogge, 17 jlast 22.5 mud boekweit en 8
last 17 mud haver; hoe veel graan heeft hij in hel geheel?
2. — Als hij van de tarwe verkoopt 6 last 15 mud,
van de rogge 4 last 16 mud, van de boekweit 9 last
25 mud en van de haver 7 last 20.5 mud , hoe veel
houdt hij dan van elks nog over, en hoe veel graan
heeft hij dan nog ?
3. — Dezelfde graanhandelaar kocht 6 weken lang, iedere
week 3 last 25 mud boekweit ; hoe veel had hij dan
in dien lijd gekocht ?
4. — De omtrek des cirkels wordt verdeeld in 360 graden ,
de graad in 60 minuten, en de minuut in 60 seconden.
Nu zult gij wel kunnen vinden de som van 10 graden,
20 minuten 35 seconden, 15 graden 8 minute
17 seconden, 24 graden 54 minuten en 6 seconder,
ea 72 graden 30 seconden.
5. — Hoe veel is elke volgende cirkelboog van hel vo-ge
voorstel, grooler daa de voorgaande ?
6. — Men rekent een jaar op 365 dagen 5 ure 48
miDUCïn en 45 seconden. Reken nu eens uit, In
'seconden er op een jaar zijn. Gij weet immers
dag 24 uren, een uur 60 minuten en eene mi^"^ ^^
seconden is, " .....