Boekgegevens
Titel: Praktisch cijferboekje voor de lagere scholen
Deel: II Tiendeelige getallen
Auteur: Bierens, A
Uitgave: Breda: H.J. van Wees, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200252
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch cijferboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 14 —
§ 2.
1. — Eene huisvrouw ontvangt wekelijks van haren man
/■ 5.4-0; daarbij verdient zij nog /"l.SO Als zij nu in
de weck voor het huishouden, de huishuur, enz. /"S.SO
noodig heeft en haren man alle weken 25 cents
geeft om te verteren, hoe veel houdt zij dan jaarlijks
over ?
2. — Iemand heeft een stuk linnen gekocht van 24.5 el,
tegen /"O.Cö de el ; hoe veel moet hij daarvoor betalen?
3. — In zeker huisgezin wordt eiken dag 2.5 maatje olie
verbrand. Als men nu 7 kannen te gelijk opdoet, hoe
lang kan men dan daarmede toekomen , en zoo de liter
46 cents kost, voor hoe veel verbrandt er dan eiken avond ?
4. — Op den weg van B, naar T. staat elke mijl een
genommerde mijlpaal. Iemand dezen weg gaande,bevindt
den weg 22 mijlen lang, en heeft dien in 4 uren afgelegd,
Hoe veel ellen heeft hij dan elk uur gegaan?
5. — Een koopman ontvangt een stuk merinos van 28,5 el,
en moet /'1.40 voor de el betalen. Hij verkoopt het
derde part van het stuk legen /"l.OO de ei ; vervolgens
de heUl der rest legen /'2.00,enwal er dan nog overig
blijft tegen /'1.75 de el. Bereken nu eens hoe veel die
koopman daarbij wint ? . .
6. — Een ander sluk merinos koopt hij tegen /'i.80de
el en moet alzoo f 40.32 voor hetzelve betalen. Als hij
op dat stuk /■5.6O wil winnen, hoe duur moet hy dan
de el verkoopen ?
7. — Het landgoed van den heer N. is .verkocht in 6
perceelen. Het eene groot 3 bunders 25 roeden ; het
tweede 2 bunders 50 roeden 6 ellen; het derde 4 bunders
8 roeden 56 ellen ; hel vierde 5 bunders i2 roeden
87 ellen; het vijfde 5 bunders 59 ellen, en het zesde
16 roeden 20 ellen. Hoe groot was dit landgoed in
zijn geheel?
8. — Bij die verkooping heeft de heer C. hel eerste en
zesde perceel gekocht, te zamen voor/* 3582.60. Reken
eens uit hoe veel het bunder hem kost.