Boekgegevens
Titel: Praktisch cijferboekje voor de lagere scholen
Deel: II Tiendeelige getallen
Auteur: Bierens, A
Uitgave: Breda: H.J. van Wees, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200252
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch cijferboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 13 —
8, — Iemand, die bij eiken stap 0.75 el voortgaat, vraagt
hoe veel slappen hij moet doen om eenen weg van
anderhalve mijl af te leggen.
9, — Een oud pond woog 0,i94 Ned, pond. Bereken
nu eens hoe veel oude ponden zoo zwaar wegen als
1000 Ned.
10. — Als gij weet dal de oude Amslerdamsche el 0.688
Ned. el lang was , kunt gij dan de lengte vinden van
2500 Ned. ellen in oude maat.
HERHALING.
§
1. — Spreek de volgende getallen eens uit.- 0,9,0.17,
3.06, 96.915, 218.607 , 505.031 , 1504.375 en
1.2004.
2. — Spreek hel getal 1016.875 uit in guldens, roeden,
ellen, vaten, mudden en in ponden.
3. — Hoe veel is 0.369, 24.68, 13.5067, 19, 20.1,
6.019 en 12 Ie zamen nog minder dan 100?
4. — En hoe veel is 6.029 + 45.13 + 162.9604 + 25 +
0.9 + 269,047—416.98756?
5. — Hoe veel bekomt gij tot product , wanneer gij
16.04X29.7 vermenigvuldigt met 74.05?
6. — Wanneer men van 1000 achtmaal 109.675 afneemt,,
wat blijft er dan nog over?
7. — Deel de som van 19.19 en 6.016 in het verschil|
van 19.6 en 800,85 , en zeg mij het quotient.
8. — Hoe veel is de som, het verschil, hel product en|
het quotient van 1.08 en 8.4 te zamen?
9. „ Hoe veel is 62.34 + 8.657 ; 10.2 — 0.30964
18.009 X 2.978, en 207.24 : 0.625 te zamen?
10. — Neem het verschil van tien duizend en één tien
duizendste, deel dat verschil door drie en dertif,
millioensten , en zeg mij hel quotient.