Boekgegevens
Titel: Praktisch cijferboekje voor de lagere scholen
Deel: II Tiendeelige getallen
Auteur: Bierens, A
Uitgave: Breda: H.J. van Wees, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200252
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch cijferboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 11 —
— Een timmerman zaagt eene plankin acht stukken, die
ieder 0.49 cl lang zijn; hoe lang was die plank?
ö. — Een oude Amsterdamsche el had de lengte van O 688
ISed el; hoe lang waren dan 35 Amsterdamsche ellen ?
6. — Ais gij weet dat een oud Amslerdamsch pond dezwaarte
had van 0.494 Ned. kunt gij dan berekenen, hoe veel
Nederlandsche ponden gelijk zijn aan 3009 oude ponden ?
7. — Een landman heeft 6592 koppen boekweit gewonnen.
Indien hij die verkoopt tegen 6,25 gulden het mud, hoe veel
zal hij dan voor de geheele partij ontvangen?
8. — Dezelfde landman heeft 2 last rogge, welke hij denkt
te kunnen verkoopen legen /'7.125 het mud; zou hij dan
voor zijne rogge wel /'500 ontvangen?
9. — Als iemand 20 vierk. roeden en 25 vierk. ellen land
met aardappelen heeft bepoot, en van eene Q roede 3.2
mud rooit, hoe veel mud aardappelen kan hij dan verkoopen
als hij voor zijn huisgezin 16 mud noodig heeft.
40. — Een houtkooper heeft 36.750 wisse eiken- en 21125
kub, palm beukenhout. Hij verkoopt hel eikenhout legen
3.50 gulden en hel beuken tegen 2.80 gulden de wisse;
hoe veel ontvangt hij voor al dat hout?
5. DE DEELÏNG MET TIENDEELIGE GETALLEN.
§ 1.
1. — Deel 13, 35, 607 en 17905 door 2, 4, 8 en 16, en
zet dedeeliiig voort tot er niels overblijft.
2. — Deel nu 20, 86, 112 , 1009 en 4 door 3, 6 en 9,
en zet de deeling voort tot vier decimalen.
3 — Deel eens 5.6, 20.8, 500.6 en 1263.3 door 8, 16 en
32 lot zoo lang de deeling juist opgaat. (1)
4. — Hoe deelt gij 6, 28, 370 en 2107 door 0.1, 0.02, 0.8,
1.6, 3.2 en 1.25?
(1) Vooreerst late men dc decimalen in deeltal en deeler gelijk
maken.