Boekgegevens
Titel: Praktisch cijferboekje voor de lagere scholen
Deel: II Tiendeelige getallen
Auteur: Bierens, A
Uitgave: Breda: H.J. van Wees, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200252
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch cijferboekje voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 8 —
oO duim 62 strepen , 63 vk. el 9 palm 7 duim, I 52 vk. el
69 duim, 102 vk. palm, 30.27 vk duim, 42.0655 vk. el,
30 vk. el 24 vk. palm en 36 vk. strepen.
10. — Zoek de som van 16 kub. ellen 650 kub. j»alm26 kub.
duim 504 kub. stre|ten, 2 kub, ellen 6 kub. palm 605 kub.
duim, 15 kub. ellen 240 kub duim 48 kub, strepen; 6245
kub. palm, 2196793 kub. duim en 62055 kub strepen.
3. DE AFTUEKKING MET TIENDEELIGE GETALLEN.
§ 1.
1, — Trek de onderstaande getallen af:
0.75 6.512 107 604 5160 29641 3002
0.18 0.957 27.8 746.4 56 912784
a)-b)--c)- d)-- e)--
fi. — Hoe veelis 0.9—0.5; 17—0 9; 6 05-1.87; 56.025
— 17.585; 0.7—0.64; 129.054 — 04.7, en 1—0.25?
3. — En hoe veel is 2 3615 — 2.5609; 5.56-5.04691;
20,316004—12.9465, en 714.015 -68.723962?
4. — \Vatishelverschil:a)lusschen 100en46.56;6)tusschen
1602.101 en 615.57; c) lusschen 25,7094 en 78.12?
5. — Hoe veel is: a) tiende meer dan ee/t honderdste;
h) één honderdste meer dan /éüee duizendsten , ene) vijf
duizendsten meer dan tienduizendsten ?
6 — Hoe^veel is één geheel nog meer dan negen duizend drie
en zestig hondt-rdduizendsten ?
7. — Trek eens af: a) 16.07 gulden van 50 guldon; 6) 27.925
gulden van 100.20 gulden ; c) 78.005 pond van 142.41
pond , en d) 48 768 pond van 90 04 pond.
8. — Een koopman heeft een stuk laken van 52.5 el Indien
hij hiervan 2,(5 el, 5.4 el, 0.688 el, 7.59 el en 15 ellen
verkoopt, hoe veel houdt hij dan nog over?
9. — Wal is hel verschil lusschen acht en negentig geheelen
één en vijftig duizend vier honderd acht honderd duizendsten
en twee duizend vier en zestig geheelen en zeven en negentig
tienduizendsten ?
10. — Hoeveel is 316 — (16.9 + 48.85 + 70.037 + 91 +
51.5095)?