Boekgegevens
Titel: Kleine schets der Nederduitsche taalkunde, tot bijzonder gebruik in de school te Zaandijk
Auteur: Barnouw, Pieter
Uitgave: [S.l.: s.n.], 1837 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1200
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200200
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine schets der Nederduitsche taalkunde, tot bijzonder gebruik in de school te Zaandijk
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 5 -
Zelfstandige naamwoorden z^n de namen der dingen,
die er wezentlijk zijn, of die, onstoffelgk, slechts voor
onzen geest bestaan. — Men onderscheidt dezelve in twee
soorten, als: eigene en gemeene zelfstandige naamwoorden.'
Een eigen naamwoord is de naam, die men slechts
aan enkele worwerpen van eene soort geeft.
Een gemeen naamwoord integendeel is de naam, dié
aan al de voorwerpen van dezelfde soort gegeven wordt.
Zamengestelde worden uit twee of meer naamwoor-
den zamengevoegd; en
Verkleinwoorden drukken de voorwerpen, in verge-
lijking met anderen, als gering en klein uit, door de
lettergrepen je, tja, pje, ken of sken achter de naam-
woorden te voegen.
Geslachten hebben de naamwoorden in onze taal
drie, n.1. het mannelijke, het vrouwelijke cn het omif-
dige geslacht.
Getallen kent men in de taal slechts twee, men be-
schouwt de dingen elk afzonderlijk, of met andere
zamen, en aldus in het enkel- of meervoud^
Naamvallen zijn de verschillende gevallen of betrek-
kingen, waarin een naamwoord kan vobrkomen: t. w.
in het eerste geval als onderwerp; in het tweede als
bepaling v^n een onderwerp of voorwerp] in het derde
als doel der handeling of bepaling van het gezegde, en
in het vierde als voorwerp,
Verbmgen {declineren) is , de by zonder e veranderingen
opgeven, die de naamwoorden met de lidwoorden, de
C*) De voornaamste kenmerken der geslachten worden
aan het einde van deze schets gevonden.