Boekgegevens
Titel: Kleine schets der Nederduitsche taalkunde, tot bijzonder gebruik in de school te Zaandijk
Auteur: Barnouw, Pieter
Uitgave: [S.l.: s.n.], 1837 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1200
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200200
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine schets der Nederduitsche taalkunde, tot bijzonder gebruik in de school te Zaandijk
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 4 —
den te bepalen of algemeen te makenj zij zijn; de,
het, een of eene.
Zelfstandige naamwoorden zijn de namen der voor-
werpen, die er wezentlijk zijn, of in onze beschouwing
bestaan.
Bgi>oegelglce naamwoorden worden bij de naamwoor-
den gevoegd , om uit Ie drukken hoe de voorwerpen
zgn, of hoe zij er uit zien.
Voornaamwoorden zet men in de plaats def naam-
woorden , om derzelver gedurige herhaling te vermijden.
Werkwoorden drukken eene beweging, eene rost, een
bestaan, eene werking of een Igden, uit.
Telwoorden geven het getal der voorwerpen ie kennen.
Bewoorden komen bij de werkwoorden, om te be-
pa'en, hoe, waar of wanneer de werking geschiedt.
Voegwoorden verbinden enkele woorden en ook ge-
heele denkbeelden aan elkander.
Voorzetsels dienen, om het verband der woorden uil
te drukken , voomamelijfc tusschen de naamwoorden en
de werkwoorden.
Tusscjienwerpsels geven eene gemoedsbeweging te
kennen.
§ 2. Meer uitgebreide bepalingen der taaldeelen.
Eerste hoofdsoort. Naamwoorden.
lidwoorden dienen, om de beteehenis der naamwoor-
den te bepalen of algemeen te mahen. Zij worden dus
in twee soorten verdeeld, n.1. in bepaalde en orAepaalde
lidwoorden. Zij zijn: de , het, een of eene. De beide
eerste noemt men bepaalde, en het laatste onbepaald.