Boekgegevens
Titel: Kleine schets der Nederduitsche taalkunde, tot bijzonder gebruik in de school te Zaandijk
Auteur: Barnouw, Pieter
Uitgave: [S.l.: s.n.], 1837 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1200
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200200
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine schets der Nederduitsche taalkunde, tot bijzonder gebruik in de school te Zaandijk
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 8 -
Men onderscheidt de werkwoorden, ten opzigte van der-
zelver vervoeging , in drie rangen oïklassen, als: ongelgk~
vloeiende, gel^kvloeTjende en onregelmatige. De onge-
lijkvloeijende werkwoorden veranderen in de vervoeging
van wortelklinker, en hebben het verledene deelwoord,
met voorvoeging van de lettergreep ge , uitgaande in en :
de gelijkvloeijende daarentegen veranderen van wortel-
klinker niet, en hun verleden deelwoord begint wel met
ge, maar eindigt met de letters d of t; terwijl de on-
regelmatige , in een of ander opzigt, van de gewone
vervoeging afwijken, ats: staan, gaan, slaan enz.
De hulpwoorden of hulpwerkwoorden behooren mede
tot de laatstgenoemde soort; zij dienen, om de andere
werkwoorden in 'derzelver vervoeging en vorming te
hulp te komen. Zij zijn: hebben, zullen , zijn en wor-
den, Het eersie en derde dienen, om den volmaakt
verledenen en meer dan volmaakt verledenen tijd der
werkwoorden uit te drukken ; het tweede, om den toe-
komenden tijd van aile werkwoorden zamen te stellen,
en de beide laatste, om de bedrijvende werkwoorden
in den lijdenden vorm te doen overgaan. — Hebben,
zijn en worden kunnen echter, zonder ander werk-
woord, afzonderlijk gebruikt worden.
De werkwoorden worden, in derzelver beteeJtenis,
ook nog onderscheiden, in bedr^vende, ladende, onze-
dige, wederkeerige en onpersoonlgke.
Bedrijvende werkwoorden hebben all^d een voorwerp
waßrop de werking overgaat, en kunnen ook alle in
den lidenden vorm overgebragt worden , als : koopen
en gekocht worden. ,
Ladende werkwoorden zgn de zoodanige , waarvan
\