Boekgegevens
Titel: Taaloefeningen voor de lagere school
Auteur: van Agt, Martin P.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, ca. 1880-... *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1161
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200186
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Taaloefeningen voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT VOOR DEN TWEEDEN DRUK.
Door verschillende onderwijzers is mij de opmer-
king gemaakt^ dat in No. 3 mijner taaloefeningen
te veel tvordt gevorderd van de geestelijke krachten
des leerlings.
Naar hun oordeel, dat ik zeer waardeer, gaf vooral
de vraag, of een werkwoord al of niet eene werking
vertegenwoordigt, wat ik als kenmerk voor het gezegde
heb aangenomen — en, naar ik vertrouw, in weten-
schappelijken zin volkomen juist — aanleiding tot
groote moeielijkheden. Dit deed mij hesluiten, het
hoekje geheel om te werken. Ik geloof, dat de leer-
lingen nu met minder moeite de deelen van den zin
zullen leer en benoemen.
Dat daarmede een goed werk zij verricht voor de
school en den uitgever is de wensch van
den Schrijver.
Vlijmen, Febr. '82.